Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia výrobku kupujúcim.
 • Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode.
 • Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný doklad.
 • Kupujúcemu odporúčame pred zaplatením a prevzatím zásielky z pošty či od kuriérskej spoločnosti skontrolovať či nedošlo k poškodeniu zásielky. Ak dôjde k rozsiahlemu poškodeniu ako napr. roztrhnutý obal, deformácie a iné väčšie poškodenia , v tomto prípade zásielku nepreberajte. Na základe škody je potrebné spísať s prepravcom zápís-protokol o zistených vadách , ktoré nastali počas prepravy. Ak napriek značne viditeľnému poškodeniu obalu balík prevezmete, bude to na Vašu vlastnú zodpovednosť a reklamácia z toho titulu nebude uznaná.
 • Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 • V prípade , že dôjde k vade výrobku, ktorý je v záručnej dobre, zákazník ma právo na odstránenie vzniklej vady.V prípade, že vada tovaru bude neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi nový výrobok, alebo ak si bude zákazník želať výrobkom nového typu, pričom v prípade potreby dôjde k vráteniu cenového rozdielu či doplateniu. V prípade, že predávajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok a zákazník si nebude želať podobný výrobok vráti sa zákazníkovi plná cena zakúpený tovar vrátane poštovného a balného najneskôr do 15 dní od vzniku nároku.

Záruka sa nevzťahuje v prípade, že:

 1. k závade došlo nadmerným mechanickým opotrebením výrobku spôsobeným kupujúcim
 2. znečistením tovaru v dôsledku zanedbania údržby
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi v ktorých sa tovar bežne používa.
  Za vonkajšie vplyvy sa považuje: napr. pádom alebo nárazom. Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou(neodborné opravy či úpravy)
  Za mechanické vplyvy sa považuje: napr .prerezanie, roztrhnutie, tepelné poškodenie, zámerným poškriabaním či neúmerným fyzickým zaobchádzaním
 4. škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti či katastrofy
 5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 6. Záruka sa nevťahuje taktiež na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 7. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my.

Tovar, ktorý si želáte reklamovať nám zašlite čistý vo vhodnom obale spolu s kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplneným formulárom na adresu :

Morelli –Michal Nový
Stö
cklová 2/A
085 01 Bardejov

Odporúčame zaslať tovar doporučene , prípadne ako poistenú zásielku.

Pozor! Nie na dobierku. Reklamovaný tovar je možné priniesť na uvedenú adresu aj osobne.

O vybavení reklamácie Vás budeme informovať ihneď po jej spracovaní, ktoré prebehne v čo najkratšom čase, v prípade potreby posúdenia stavu reklamovaného tovaru najneskôr do 30 dní.